in ,

Vortex Bot Discord : Informations, Lien et Commandes

Vortex Bot Discord

Informations sur le Bot

logo Vortex bot discord

  • Bot : Vortex
  • Type : discord.js
  • Commande : – (De?i?tirilebilir)
  • Créateurs : ??Portakal# 9782
  • Tags : Moderation ,Role Management ,Turkish ,Utility ,Fun ,Music
Description
Kullan??l?, i?levsel %99.9 özelle?tirilebilir, geli?mi? moderasyon sistemi ve çok daha fazlas?!
Invite

 

Informations & Notes
Öncelikle ho? geldiniz! • Nexerous ne gibi özellikler bar?nd?r?r? Ne amaçl? bir bottur? – Nexerous genel olarak her kapsam? içinde bar?nd?rmay? amaçlayan bir bottur. En iyi özellikleri kullan??l? olmas?, %99.9 özelle?tirilebilir olmas? ve geli?mi? bir moderasyon sistemi bar?nd?rmas?d?r. E?lence komutlar? ile e?lenebilece?iniz ho? bir yan? da bulunmaktad?r. Ve tabi ki Astronaut Cat bunlardan çok daha fazlas?n? da içinde bulundurmaktad?r. • Bottaki güvenlik komutu da neyin nesi? Nexerous sunucumu güvende tutabilir mi? – Elbette tutabilir. güvenlik komutu ile güvenlik sistemini aktif etti?inizde sunucuya kat?lan üyeler belirtilen kanalda kay?t olmadan ana kanallara geçi? yapamazlar. Ve self botlar, spam botlar? vb. sald?r? botlar? bir beyine sahip olmad?klar?ndan dolay? kay?t olarak do?rulanma i?lemini gerçekle?tiremezler ve sadece o kanal? görebilerek kal?rlar olduklar? yerde. Hala mesaj atmaya çal???yorlar ise siz veya bir yetkiliniz onlar? sunucunuzdan yasaklayarak kurtulabilirsiniz. Ve i?te sunucunuz güvende! Sald?r? botlar? kay?t olamad? ve sald?rmak istedikleri ana kanallar? göremedi. • Bota öneri vermek / tavsiyede bulunmak veya hata bildirmek için ne yapabilirim? – geri-bildirim komutunu kullanabilirsin :).

What do you think?

88 Points
Upvote Downvote

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.

Loading…

Angels of Heaven Serveur Discord : Informations, Lien et Commandes

| Lovely Apex community | Serveur Discord : Informations, Lien et Commandes